คำสั่ง-ประกาศ

- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ

- ประกาศเรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

- ประกาศ นโยบายวิจัย

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณาจรยธรรมการวิจัยในมนุษย์

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  875 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 พ.ค. 2561 20:29 นิริญาภรณ์ พลสมาน
Comments