เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

โพสต์3 ก.พ. 2559 23:13โดยชัยพร ศิริวรรณยา


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน Thailand Research Expo 2016 ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

และขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ นวตกรรม เข้าร่วมคัดเลือก และส่งเข้าประกวดภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและผลงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

(อ้างถึง สถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ 0203.10 /875 วันที่ 27 มกราคม 2559)


(อ้างถึง สถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ 0203.10/862 วันที่ 27 มกราคม 2559)
Comments